Tajemnicami Życia Chrystusowego – biegnę moimi życia ścieżkami… Czas ma to do siebie, że mija, a ja przesuwam w tym ciągłym przemijaniu zdrowaśkowe paciorki różańca i wmyślam się w treści przemodlonej Ewangelii, którą mogę dotykać rękami…

Uczę się siebie i innych z tych przedziwnych „stron” mądrości Jezusowego Życia. Jest ono rejestrowane macierzyńską obecnością we wszystkich chwilach i ma w sobie niepojętą moc twórczych pragnień…

I ta moja codzienność rozbiegana…
I te myśli stale na wyrost…,
I to zatroskanie przeważnie za duże…,
I ta doskonałość wciąż niedoskonała…,
I to wszystko tak bardzo ku GÓRZE skierowane, a tak w-ziemię-wstąpione…

Poprzez Radosne przyjście Twoje w ubóstwie…
Poprzez Światła Twojego czystego życia…
Poprzez Mękę Twoją z posłuszeństwa przyjętą…
Poprzez  Chwalebne Zmartwychwstanie Twoje…
Poprzez  wszystkie Radości, Światła Życia, Bolesność i Chwalebność świętą – Boża Matko –  biegnę Świętymi Tajemnicami Różańca – i włączam w nie życie swoje i tych, którzy w zaplątaniu powszednim, w niepokoju i lęku codzienności, w przerażeniu nie tylko koronawirusem – nie potrafią, albo i nie chcą odnaleźć Chrystusa nie tylko w świątyni, ale nie umieją Go odnaleźć w sercu swoim…

W tym szczególnym czasie niepokoju – z naszego dominikańskiego „zagłębia różańcowego”, jako świecka konsekrowana – posłana przez Świętego Ojca Dominika, modlę się w tegorocznym październikowym czasie pandemii o potrzebne dary dla nas i świata całego…

Tajemnice Radosne

I. Zwiastowanie …otwórz mnie na przyjęcie Twojej Woli, Boże…
II. Nawiedzenie …poślij mnie do najbardziej potrzebujących…
III. Boże Narodzenie …rozraduj moje serce Twoim przyjściem…
IV. Ofiarowanie …naucz oddawania siebie Tobie i ludziom…
V. Odnalezienie …pozwól odnaleźć się pośród codzienności…

Tajemnice Światła

I. Chrzest …naucz korzystać ze Źródła Wiary Świętej…
II. Objawienie w Kanie …spraw, abym czyniła wszystko, co mi każesz, Jezu…
III. Głoszenie Królestwa …biada mi, gdybym nie głosiła Ewangelii…
IV. Przemienienie …wprowadź mnie także na „moją” Górę Tabor…
V. Ustanowienie Eucharystii …Jezu, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie…

Tajemnice Bolesne

 I. Gethsemani … pozwól mi „odrobić” tę utraconą Godzinę Ogrójca…
II. Biczowanie …nie daj, bym biczowała myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…
III. Cierniowa korona …niech żaden cierń mego grzechu już Cię nie rani…
IV. Droga Krzyżowa …pomóż mi wziąć swój krzyż i naśladować Ciebie…
V. Śmierć …daj mi pierwszeństwo w drodze do Raju, jak Dobremu Łotrowi…

Tajemnice chwalebne

 I. Zmartwychwstanie …dziękuję za każdy cud Bożej Nadziei…
II. Wniebowstąpienie …oderwij me oczy od ziemi i skieruj ku Niebu…
III. Zesłanie Ducha Świętego …udziel mi z hojności Darów Twego Ducha…
IV. Wniebowzięcie …uczyń Maryję moją Przewodniczką do Nieba…
V. Królowa Nieba i Ziemi…prowadź mnie różańcowym szlakiem wierności…

Zdrowaś Maryjo…
módl się za nami teraz… módl się za nami teraz… módl się za nami teraz…

K.B.