Dzisiejszego poranka, tuż po strasznej wiadomości o agresji Rosji na sąsiednią Ukrainę, nasza Odpowiedzialna Prowincjalna przysłała maila do Wspólnoty:

Wspólnoto droga!
Pomódl się dziś ze mną o POKÓJ. Pomódl się z całego serca, tak by Twój pokój wylał się na nienawiść, pychę i pragnienie destrukcji tych, którzy pragną ludzkich łez i śmierci.

Boże, który jesteś Wszechmocny i znasz ludzkie serce…
Ty, który jesteś Panem wszechświata…
Ty, który światem kierujesz i rządzisz….
nade wszystko jesteś OJCEM

Błagam Cię, byś dotknął dziś serca, umysłu, pragnień i woli mojego brata, Władimira Putina!

Przemień go Panie tak, jak tylko Ty możesz…
Wlej w jego serce dobre myśli

i Boży altruizm.
Pochwyć jego rękę i wzrok zatrzymaj na Swoim wzroku….
i daj mu doświadczyć Twego MIŁOSIERDZIA!

Boże, zlituj się nad tymi, którzy ze strachu nie śpią, nie jedzą i nie wychodzą…
Zlituj się nad tymi, którzy w rozpaczy tracą wiarę…
Zlituj się nad dziećmi, nad starcami, nad tymi którzy uciekają
i nad tymi, którzy z miłości do Ojczyzny oddają zdrowie i życie.

Maryjo, Królowo Pokoju, Twojej pieczy oddaję Prezydenta Ukrainy!
Śmiali się z niego po wyborach, że to komik i nie zna się na polityce…
A właśnie takie marne narzędzie wybrał Pan, by być jego siłą i mądrością.
Wybrał go Ten, który wiedział na jakie czasy go wybiera.
I dziś jako Mąż Stanu staje przy swoim ludzie
i budzi w nich pokój i nadzieję,
bo tego najbardziej potrzebują.

Maryjo, pobłogosław dziś mojemu Krajowi.
Błogosław tym, którzy podejmują odpowiedzialne, trudne decyzje.
Wyproś im szerokie, pojemne serce i wzrok patrzący daleko
AMEN