Wspólnoto Droga!

Przychodzi Ten, Który jest Panem Wszechwładnym i Wszechpotężnym.
Przychodzi Ojciec i Oblubieniec.
Przychodzi jako Dziecko, by od pierwszego wejrzenia wzniecić w sercu człowieka dobre myśli, pragnienia i tęsknoty.

Nie przychodzi, by karać i nagradzać.
Przychodzi z Miłosierdziem, by powiedzieć Tobie i mnie o Swojej miłości, o czułości,
by powiedzieć, że jest wierny i prawdomówny.

Dlatego życzę Ci, byś w te święta koncentrowała się tylko na dobru, które jest w Tobie i wokół Ciebie.
Byś szukała pokoju.

Życzę Ci, byś spotkała się ze wzrokiem Boga, wzrokiem przemieniającym i pełnym mocy.

Życzę Ci, byś z Pasterzami biegła niejako na oślep spotkać JEDYNĄ NADZIEJĘ.
Byś tam spotkała Przeczystą, Nietkniętą, Tę pełną Światła.

I niech Ci powie co to znaczy dawać życie, zatracać się dla Niego, służyć Mu
i wierzyć Słowu
Jak spojrzeć na Ciebie Maryjo,
przez pryzmat tego świata,
który daleki jest od ciszy Nazaretu,
od świętego oddania,
od Twego ufnego TAK,
od pełni łask, od wiary w obietnice,
od zawierzenia Bogu.

Jak przyjąć dziś Ciebie
nie umysłem, bo zbuntowany;
nie sercem, bo znieczulone;
nie uczuciem, bo skażone;
nie wolą, bo za słaba;
i nie duszą, bo zbyt tchórzliwa.

Chyba tylko prostotą
wiary dziecka.

Proszę Pamiętajcie o mnie w Waszych modlitwach.

Jesteście w mojej

Wspólnoto Droga!

Przychodzi Ten, Który jest Panem Wszechwładnym i Wszechpotężnym.
Przychodzi Ojciec i Oblubieniec.
Przychodzi jako Dziecko, by od pierwszego wejrzenia wzniecić w sercu człowieka dobre myśli, pragnienia i tęsknoty.

Nie przychodzi, by karać i nagradzać.
Przychodzi z Miłosierdziem, by powiedzieć Tobie i mnie o Swojej miłości, o czułości,
by powiedzieć, że jest wierny i prawdomówny.

Dlatego życzę Ci, byś w te święta koncentrowała się tylko na dobru, które jest w Tobie i wokół Ciebie.
Byś szukała pokoju.

Życzę Ci, byś spotkała się ze wzrokiem Boga, wzrokiem przemieniającym i pełnym mocy.

Życzę Ci, byś z Pasterzami biegła niejako na oślep spotkać JEDYNĄ NADZIEJĘ.
Byś tam spotkała Przeczystą, Nietkniętą, Tę pełną Światła.

I niech Ci powie co to znaczy dawać życie, zatracać się dla Niego, służyć Mu
i wierzyć Słowu
Jak spojrzeć na Ciebie Maryjo,
przez pryzmat tego świata,
który daleki jest od ciszy Nazaretu,
od świętego oddania,
od Twego ufnego TAK,
od pełni łask, od wiary w obietnice,
od zawierzenia Bogu.

Jak przyjąć dziś Ciebie
nie umysłem, bo zbuntowany;
nie sercem, bo znieczulone;
nie uczuciem, bo skażone;
nie wolą, bo za słaba;
i nie duszą, bo zbyt tchórzliwa.

Chyba tylko prostotą
wiary dziecka.

Proszę Pamiętajcie o mnie w Waszych modlitwach.

Jesteście w mojej modlitwie

Anna Skotnicka

Powyższy tekst to są życzenia Odpowiedzialnej Prowincji Polski Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu na Boże Narodzenie 2022