Taki jest tytuł książki o. Odona Casela (1886-1948), benedyktyna, wybitnego teologa liturgii. Jest to wyśmienita lektura na czas Adwentu, Bożego Narodzenia i Epifanii. Już pierwsze słowo tytułu jest życiodajne: MISTERIUM. Dalej w tekście o. Casel objaśnia: „Misterium jest nieustanną epifanią, trwającym adwentem Boga w świecie”. Odkrywania tego misteryjnego i życiodajnego wymiaru prawd wiary, liturgii, bożych dróg zbawienia potrzebujemy ciągle na nowo, bo ciągle go gubimy, banalizujemy. To zdumiewające, że już kilkadziesiąt lat temu autor postawił taką diagnozę odnośnie do okresu liturgicznego, który właśnie rozpoczynamy:

ADWENT na długi czas zdeprecjonowany został do roli okresu nastrojowego przygotowania do na wskroś zeświecczonych świąt Bożego Narodzenia, pełnego sentymentalizmu i pobożnej tęsknoty, ale pozbawionego klarownych myśli przewodnich i zdecydowanych pobudek dla woli.

O ileż bardziej prawdziwe wydaje się to dzisiaj. Tymczasem dla chrześcijan ADWENT, podobnie jak EPIFANIA to słowa, które mają największy urok, płyną z innego, wyższego świata, przynoszą wieść ze świata Bożego. „ADWENT tęskni za nadejściem i już posiada przedmiot tęsknoty w mocnej wierze i pewnej nadziei”, albo inaczej to wyrażając:

Za słowem tym kryje się obecność boskości, i to obecność objawiająca się jako śpiesząca z pomocą, wybawiająca, uzdrawiająca, uwalniająca, uszczęśliwiająca, oświecająca… Boskość wychodzi ze swojego ukrycia i objawia przemijającemu i uciśnionemu śmiertelnikowi swoje światło, swą moc, swą potęgę i towarzyszącą im dobroć.

Przychodzący Bóg – Erchomenos – to jest tytuł Chrystusa, niemal jedno z Jego imion, jakim obdarza go Nowy Testament. „Imię to dźwiga w sobie nadzieję długich, długich tysięcy lat, tęsknotę wszystkich czasów”. I gdybyśmy umieli zobaczyć wyraźnie nasze własne tęsknoty, zapewne moglibyśmy odkryć, że także one biegną ku temu Przychodzącemu. Teraz stoimy na progu tego okresu liturgicznego, który jest wielką obietnicą, że On rzeczywiście przyjdzie, że wciąż przychodzi, że jest. Książka o. Casela może być dobrą pomocą w przygotowaniu i przeżyciu tego czasu, przewodnikiem, który wprowadza w te misteria wiary.