Matko Najświętsza, przez Twoje staranie,
Uczyń owocnym … RADOSNE rozważanie…
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie…

 1. W Zwiastowaniu… otwieraj moje serce na: „TAK”…
 2. W Nawiedzeniu… pomnażaj wrażliwość dla innych…
 3. W Narodzeniu… naucz szanować każde życie…
 4. W Ofiarowaniu… umacniaj bezinteresowność…
 5. W Szukaniu… dawaj wytrwałość do końca…

Matko Najświętsza, przez Twoje staranie,
Uczyń owocnym … ŚWIATEŁ zapalanie…
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie…

 1. W Chrzcie Świętym… oczyszczaj do bezgrzeszności…
 2. W Kanie Galilejskiej… napełniaj Sobą po brzegi serca…
 3. W Głoszeniu Królestwa Bożego… przynaglaj Miłosierną Miłością…
 4. W Przemienieniu… stwarzaj na nowo…
 5. W Eucharystii… rozkochaj do szaleństwa…

Matko Najświętsza, przez Twoje staranie
Uczyń owocnym… BOLESNE… czuwanie…
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie…

 1. W Ogrójcu… umacniaj Twoją – nie moją Wolę…
 2. W Biczowaniu… uwalniaj od zniewolenia grzechem…
 3. W Cierniem Koronowaniu… napełniaj pokorą…
 4. W Drodze na Golgotę… dźwigaj Miłosierdziem…
 5. W Krzyży Świętym… zbawiaj na Wieczność…

Matko Najświętsza, przez Twoje staranie
Uczyń owocnym… CHWALEBNE… dziękowanie…
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie…

 1. W Zmartwychwstaniu… przebudzaj do Życia…
 2. W Wniebowstąpieniu… napełniaj tęsknotą za Niebem…
 3. W Zesłaniu Ducha Świętego… rozpalaj serce Darami…
 4. W Maryi Wniebowziętej… ukazuj Pomoc Nieustanną…
 5. W Maryi, Matce i Królowej… przygarniaj Nadzieją…

Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami… teraz… i w godzinę naszej śmierci. Amen
.

K. B.