Tegoroczny Czas Łaski i Zbawienia stawia nowe wyzwania i nowe wymagania, które już u progu tego Czasu wyznaczają moje ścieżki codziennego chrześcijańskiego życia.

MILCZENIE… Nie oznacza zupełnej ciszy, nie oznacza całkowitego zamilknięcia… Nie oznacza też przyzwolenia na bezkarne i niesprawiedliwe krzyki przeciw Prawdzie…
MILCZENIE, które jest najgłębszą mową słowa przyjmuję, jako KLUCZ, dzięki któremu otworzyć mogę i swoje, i każde serce na SŁOWO BOGA…
MILCZENIE – właśnie takie – niech stanie się w tegorocznym Wielkim Poście moją nową możliwością wypłynięcia na Głębię Zbawczych Tajemnic Odkupienia…

W MILCZENIU swego serca chcę rozważać Święte Tajemnice Męki Pana Jezusa…

 1. Przez przyjęcie niesprawiedliwego wyroku w MILCZENIU…
  Okaż nam, Jezu, swoje MIŁOSIERDZIE!
 2. Przez przyjęcie Krzyża codzienności w MILCZENIU…
 3. Przez potknięcie się o własne zaniedbania w MILCZENIU…
 4. Przez spotkanie z Nieustającą Pomocą Maryi w MILCZENIU…
 5. Przez obowiązek pomagania innym w MILCZENIU…
 6. Przez bezinteresowne gesty dobroci w MILCZENIU…
 7. Przez podnoszenie z upadków innych w MILCZENIU…
 8. Przez prawdziwe, wymagające pocieszanie w MILCZENIU…
 9. Przez podanie ręki upadłym w MILCZENIU…
 10. Przez dbałość o czystość serca w MILCZENIU…
 11. Przez posłuszeństwo woli Bożej w MILCZENIU…
 12. Przez trwanie wiernie przy Krzyżu w MILCZENIU…
 13. Przez oddanie siebie Maryi w MILCZENIU…
 14. Przez pogrzebanie grzechów swoich w MILCZENIU…
  Okaż nam, Jezu, swoje MIŁOSIERDZIE…

  K.B.