Czyż serce nie płonęło w nas, gdy z nami rozmawiał w drodze i gdy wykładał nam Pisma?” -pytali siebie nawzajem uczniowie Jezusa. Rozpoznali Go, kiedy w Emaus zasiadł z nimi do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i podał im. Ale przecież był już obecny wcześniej, w drodze, kiedy „przybliżył się i zaczął iść z nimi”. To doświadczenie spotkania Pana było tak realne i mocne, że zaraz, tej samej godziny, wstali i wrócili do Jeruzalem, gdzie opowiedzieli Jedenastu i innym o tym, że spotkali Pana w drodze do Emaus, a później rozpoznali Go przy stole, kiedy łamał chleb. (Łk 24)

W jednym z ostatnich odcinków serii „Wanted” [O dzieleniu Słowa], ojciec Tomasz Nowak OP opowiedział o tym, co odkrył na nowo w czasie sobotnich spotkań z braćmi z cyklu „Słowa na pół”: to doświadczenie spotkania Pana – „Bóg przechodzi pomiędzy nami, gdy rozważamy Słowo”.

Od wiosny ubiegłego roku kilka osób z naszej Wspólnoty spotyka się online co tydzień, wieczorem w niedzielę, by porozmawiać o Liturgii Słowa. Jest to bardzo zwyczajna rozmowa. Dzielenie się tym, co Słowo Boże mówi do każdej z nas teraz, dzisiaj. Rozpoznajemy Bożą Obecność w tym, co czytamy, a Słowo „czyta” nasze życie. Doświadczamy również tego, o czym mówił ojciec Tomasz, że Bóg przechodzi pomiędzy nami… To przekonanie pojawia się, kiedy widzimy, że Słowo „otwiera się” dla nas.

„W tej rozmowie, w tym dzieleniu się Słowem – mówił ojciec Tomasz – chodzi o Słowo, które przychodzi, by oświecić moje życie”.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dzieląc się swoim doświadczeniem modlitwy, pisze: „W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii: w niej  znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens.” (Rękopisy autobiograficzne, A 83v.)

I rzeczywiście tak się dzieje w czasie naszych spotkań – Pan objawia się w tym, co czytamy, tak po ludzku, zwyczajnie i bardzo indywidualnie dla każdej z nas.

Papież Franciszek w homilii na Niedzielę Słowa Bożego zachęca: „(…) nie rezygnujmy ze Słowa Bożego. Jest to list miłosny napisany dla nas przez Tego, który zna nas jak nikt inny; czytając je, słyszymy na nowo Jego głos, widzimy Jego twarz, otrzymujemy Jego Ducha.” (Homilia papieża Franciszka na Niedzielę Słowa Bożego 2021)

W liście skierowanym do Rodziny Dominikańskiej z okazji jubileuszu osiemsetnej rocznicy śmierci świętego Dominika, Ojciec Generał zachęca do podjęcia refleksji nad pytaniami: Co to znaczy dla nas być przy stole ze świętym Dominikiem tu i teraz? W jaki sposób ten stół może stać się miejscem łamania Słowa i Chleba Życia?

Nasze niedzielne spotkania są właśnie taką obecnością przy stole ze świętym Dominikiem i miejscem łamania Słowa, które staje się coraz bardziej obecne w naszym życiu. Odkrywamy w Nim ciągle nowe światła, a przede wszystkim we wspólnocie doświadczamy Pana, który przechodzi miedzy nami

BMH