Wykładał nam, dominikanom, metafizykę. Było to już prawie 35 lat temu. A był to najlepszy kursowy wykład, jaki w swoim życiu wysłuchałem. Z pasją, jasno i wyraźnie wprowadzał w zagadnienia jakże istotne. W podstawy filozofii klasycznej, gdzie przenikały się myślenie o istocie i istnieniu, dobru i prawdzie, i pięknie. Teraz, gdy czytam rozmowę z prof. Władysławem Stróżewskim, raz jeszcze staje mi przed oczyma cała jego filozoficzna pasja. To wielka przyjemność czytać tę książkę . Są tu niezliczone opowieści o ludziach ważnych dla Stróża, jak jest nazywany w Krakowie. O Jerzym Klingerze, ale i Albercie Krąpcu OP, Karolu Wojtyle, też o Romanie Ingardenie. I o Stefanie Swieżawskim i o wielu innych. Rozmowa jest o jego drodze życiowej oraz o filozofii na wielu poziomach. Także o literaturze, muzyce, sztuce, bo jakże by miało być inaczej.
Ale jest również o religii, i tak zatytułowany rozdział jakże osobiście i mocno dotyka tego, co dziś w chrześcijaństwie jest poruszane. Jest mowa o fundamentalizmie religijnym, nacjonalizmie, ale i o aborcji, in vitro, o papieskim Logosie. Ten rozdział, Religia, polecałbym przeczytać z wielką uwagą. Jest też o aksjologii, czyli o wartościach, o estetyce, o twórczości, sztuce samej w sobie. O poezji, która jest przecież językiem, także filozofii. No, może filozofowania. Ten cały humanizm jest mi także bliski, i wiem, że od prof. Stróżewskiego wiele się nauczyłem, i wtedy na początku i później z jego książek. Przed kilku laty mogłem prowadzić z nim spotkanie w ramach Konfrontacji Teatralnych w Lublinie, w projekcie „Jak żyć”. Były to debaty z filozofami i ludźmi teatru. Był zaskoczony, gdy zza kurtyny pojawił się fortepian, ale zagrał, gdy z Januszem Opryńskim go o to poprosiliśmy.
A teraz ta książka. Można to tylko potwierdzić, że wielu nas ze Stróża, choć niekoniecznie zostaliśmy filozofami. Panie profesorze, wielu lat życia, i wielu takich inspiracji jak te teraz między innymi o religii i Kościele.

Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska – Bednarkiewicz. Biblioteka „Więzi”. 2017.