Jarosław Kupczak OP
Tomasz Dostatni OP
Instytut z Orleanu
Tomasz Dostatni OP