Tomasz Dostatni OP
Jarosław Kupczak OP
Instytut z Orleanu
Tomasz Dostatni OP