Bóg – się rodzi!

Moc – truchleje!

Pan niebiosów – obnażony!

Ogień krzepnie!

Blask ciemnieje!

Ma granice – Nieskończony!

Boże Narodzenie – czas, kiedy łączą się ze sobą przeciwieństwa. To pełna światła noc. Zaślubiny Nieba z Ziemią, bóstwa z człowieczeństwem, Starego Przymierza z Nowym. Jak pisze św. Augustyn, cytując słowa psalmu 85:

Prawda z ziemi wyrosła, to znaczy z łona Maryi, a sprawiedliwość z nieba się wychyliła, albowiem człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba.

Spełniły się słowa psalmu: Spotkają się ze sobą miłosierdzie i prawda, ucałują się wzajem sprawiedliwość i pokój (przekład Czesława Miłosza). Rozważał te słowa św. Augustyn w czytaniu przeznaczonym na 24 grudnia, a w kulminacyjnym momencie Uczty Babette nawiązuje do nich generał Loewenhielm w pamiętnej mowie.

Chwała na wysokości Bogu, a więc nie nam i naszym kolegom, nie sukcesowi, pracy, bogactwu, przyjemnościom. Chwała Bogu, a nie temu, co uwielbiamy czy ubóstwiamy. Kiedy ponad wszystko wywyższamy Boga, który jest czystym dobrem, prawdą i pięknem, otrzymujemy pokój, żeby się nim dzielić. O tej prawdzie przypomina hymn anielski, głoszący najpierw chwałę, a potem pokój. Na Boże Narodzenie, pod choinkę – kantata Jana Sebastiana, nietypowa, bo łacińska. Jej tekst ogranicza się do tego, co najważniejsze:

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Do chwalenia Boga zachęcają nas psalmy. Jest w nich taki oto wers, śpiewany także w Taizé: Jubilate Deo, omnis terra. A więc: Chwalcie Boga, cała ziemio. Ta jubilacja bywa tłumaczona jako radosne okrzyki. Św. Augustyn rozumie ją jako pieśń chwały, obywającą się bez słów. To pieśń ludzi wznoszących się w ekstazie do Boga, to śpiew aniołów. Jubilatio to także niekończące się przedłużanie ostatniej sylaby alleluja w chorałowych śpiewach. Angielska Biblia Króla Jakuba oddaje jubilatio jako joyful noise, radosny zgiełk.

Mistyczny śpiew aniołów i radosny zgiełk pasterzy, a wszystko – oby – na chwałę Boga. Amen.

Obiecałem powrót do Bożego Narodzenia Charliego Browna i jego kompanii. Proszę bardzo. Warto zobaczyć, co się dzieje z niepozornym drzewkiem, jeśli…