Gdy dziś przypada święto Katedry św. Piotra, a w Rzymie trwa spotkanie biskupów z całego świata n.t pedofilii w Kościele, „Piotr” w osobie papieża Franciszka uznaje potrzebę nawrócenia swojego  i wszystkich swoich braci w biskupstwie:

proszę Ducha Świętego, aby nas wspierał w tych dniach i pomagał nam przekształcić to zło w szansę na uświadomienie sobie i oczyszczenie.

 

Fot. Giulio Napolitano/Shutterstock.com

 „Piotr” symbolizujący cały Kościół staje wobec  głębokiej potrzeby metanoi w myśleniu i działaniu, słysząc ciągle żywe wołanie Ducha Jezusa Chrystusa „A, ty nawróciwszy się, utwierdzaj swoich braci” (por. Łk 22, 32). Jan Paweł II w encyklice „Ut unum sint” (p. 4) bardzo wyraźnie mówił o potrzebie nieustannego nawracania się „Piotra”, dziwiąc się jednocześnie, że w ciągu wieków teologicznie uzasadniając posługę papieża, cytując fragment słów Jezusa z Ewangelii św. Łukasza pomijano słowa „a, ty nawróciwszy się”, jakby umacnianie braci mogło się obyć bez metanoi:

Jest to właśnie zadanie Biskupa Rzymu jako następcy apostoła Piotra. Wypełniam je z głębokim przekonaniem, że dochowuję posłuszeństwa Panu, oraz z pełną świadomością mojej ludzkiej słabości. Chociaż bowiem sam Chrystus powierzył Piotrowi tę specjalną misję w Kościele i polecił mu umacniać braci, ukazał mu zarazem jego ludzką słabość i szczególną potrzebę nawrócenia: „Ty nawróciwszy się, utwierdzaj swoich braci” (por. Łk 22, 32). Właśnie ludzka słabość Piotra ukazuje w pełni, że w spełnianiu tej szczególnej posługi w Kościele Papież zdany jest całkowicie na łaskę i modlitwę Pana: „Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara” (Łk 22, 32). Nawrócenie Piotra i jego następców opiera się na modlitwie samego Odkupiciela, Kościół zaś nieustannie przyłącza się do tego błagania (…). Biskup Rzymu osobiście powinien włączyć się gorliwie w modlitwę Chrystusa o nawrócenie, które jest niezbędnie potrzebne „Piotrowi”, aby mógł on służyć braciom. Serdecznie proszę, aby modlitwę tę podjęli wierni Kościoła katolickiego i wszyscy chrześcijanie. Niech wszyscy modlą się wraz ze mną o to nawrócenie.

Prośba Jana Pawła II by się modlić o nawrócenie „Piotra” była mocno krytykowana przez wielu katolików. Widziano w tym umniejszenie autorytetu papiestwa. I dziś  nie brakuje katolików fałszywie „zatroskanych” o Kościół – tzn.  o jego fasadowe oblicze –  którzy krytykują Franciszka za „samobiczowanie się” Kościoła.  Nieomylny jednak w wyznaniu wiary Piotr – bo nie objawiło mu tego poznanie ludzkie lecz Ojciec (por. Mt 16, 17) pragnie przede wszystkich umacniać siostry i braci zranionych grzechem pedofilii w Kościele. To ci najbardziej zranieni są Obliczem Chrystusa w Kościele. Stąd, papież nie chce ukrywać grzechów Kościoła i staje przed światem jako potrzebujący metanoi grzesznik. Bo jak inaczej Kościół mógłby autentycznie wzywać świat do stawania w prawdzie, skoro sam żyjąc  w bliskości Prawdy chciałby ukrywać swoje błędy i krzywdy? Dziś biskupi w Rzymie zbiorą się na wspólnym nabożeństwie pokutnym, przepraszając Boga i ludzi za grzech pedofilii, za lekceważenie jej, bagatelizowanie, ukrywanie i tuszowanie, prosząc ofiary o wybaczenie.

Drodzy bracia, dzień dobry!

W obliczu plagi wykorzystywania seksualnego nieletnich, którego sprawcami byli ludzie Kościoła, postanowiłem wezwać was, patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, przełożonych zakonów i odpowiedzialnych, abyśmy wszyscy razem wsłuchali się w Ducha Świętego i z uległością słuchali też wołania najmniejszych, którzy proszą o sprawiedliwość. Na naszym spotkaniu spoczywa ciężar odpowiedzialności duszpasterskiej i kościelnej, która zobowiązuje nas do tego, by dyskutować razem, w sposób synodalny, szczery i pogłębiony, jak uporać się z tym złem, które dręczy Kościół i ludzkość. Święty Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie prostego i łatwego do przewidzenia potępienia, lecz opracowania konkretnych i skutecznych kroków.

Rozpocznijmy zatem naszą drogę uzbrojeni w wiarę i ducha jak najpełniejszej parezji, odwagi i konkretności.

Jako pomoc chciałbym podzielić się z wami kilkoma ważnymi kryteriami, sformułowanymi przez różne komisje i konferencje biskupie. Dotarły od was, trochę je uporządkowałem… Są one wytycznymi, by pomóc nam w refleksji i zostaną wam teraz przekazane. Są one zwyczajnym punktem wyjścia, który od was pochodzi do was powraca i który w niczym nie umniejsza kreatywności, jaka jest nam w tym spotkaniu potrzebna. Także w waszym imieniu chciałbym podziękować Papieskiej Komisji Ochrony Małoletnich, Kongregacji Nauki Wiary oraz członkom Komitetu Organizacyjnego za doskonałą pracę wykonaną z wielkim wysiłkiem w przygotowaniu tego spotkania. Dziękuję bardzo!

Na koniec proszę Ducha Świętego, aby nas wspierał w tych dniach i pomagał nam przekształcić to zło w szansę na uświadomienie sobie i oczyszczenie. Niech nas oświeca Maryja Dziewica, abyśmy starali się uleczyć poważne rany spowodowane przez skandal pedofilii zarówno wśród maluczkich, jak i wśród wierzących. Dziękuję”.*

*Całość przemówienia papieża Franciszka na rozpoczęcie watykańskiego szczytu. Cytuję za: http://https://m.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,7921,franciszek-na-rozpoczecie-watykanskiego-szczytu-przeksztalcmy-to-zlo-w-szanse-na-uswiadomienie-sobie-i-oczyszczenie.html