Już po raz czwarty, w dniach 6-12 czerwca, odbędą się rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury organizowane przez wspólnotę VERA ICON. W tym roku miejscem spotkania będzie Jamna. Tematem przewodnim zaś – Boża CHWAŁA.

Dlaczego chwała? Ponieważ jest to widzialna manifestacja Bożej istoty. Chcemy, aby takie też były nasze dzieła – naznaczone Jego chwałą. Jak to rozumieć? Najprościej powiedzieć, że chwalebne jest takie dzieło, które nie przemija, nie nudzi się, lecz wciąż znaczy, odkrywając przed nami kolejne pokłady sensu, inspirując kolejne odczytania. Każda epoka (może nawet pokolenie) ma swojego Szekspira czy Rembrandta. Określamy się wobec ich dzieł. Współczesna kultura: narcystyczna, tymczasowa, prowizoryczna, niejednokrotnie podporządkowana ideologicznemu dyskursowi – zdaje się być przeciwieństwem takiego rozumienia „chwały”.

Czytam „Wyrwane strony” Czapskiego. Pod datą 17 II 1963 inspirujący wpis. Choć budzą w nim odrazę „niebywałe grymasy artystów”, którzy chcą tylko zwrócić na siebie uwagę, wtrąca dyskretnie, że pisze o nich „w kajecie o wiele ostrzej”. Mathieu, Dufour, Dali, Yves Klein po jednej stronie, skazani na infamię. Po drugiej (o dziwo liczniejsi) artyści ocaleni. Ostateczne kryterium sądu przedstawia Czapski tak: „istotą tego, co mnie drażni, co mi daje mdłości, jest to, że nie wierzę w ich gadanie ani w głęboką konieczność ich malarstwa”. Ot co! Panie i panowie – sztuka jest do wierzenia. Szkoda czasu dla tego, co nie jest godne wiary, co jest nieprawdziwe. „Po co tracić nawet sekundę uwagi na tych ludzi?” – notuje. Tylko prawdziwe obrazy ocaleją. Powołaniem artysty – vera icon.

„Cała ziemia jest pełna Jego chwały” (Iz 6,3) – dziwić może to, co zwiastują serafiny, śpiewające po trzykroć Świętemu. Wydaje się, że Izajaszowej wizji przeczą okropieństwa naszego czasu i sztuka, która temu co nie-piękne złożyła już nazbyt czytelne świadectwo. To dlatego, że Boża chwała (hebr. kabod) może zostać nierozpoznana, w ukryciu, dokładnie tak, jak stało się to z samym Jezusem: „Tej mądrości nie pojął nikt z władców tego świata, bo gdyby ją byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały” (1Kor 2, 8). Jeden z teologów wyjaśnia: „To nie naturalne oko widzi kabod, lecz w naturalnym oku musi zrodzić się nadnaturalne widzenie, aby go dostrzec” (K. Neuhaus). Potrzebujemy więc przemiany, nawrócenia, jeśli chcemy, by nasze dzieła, były świadectwem takiego widzenia. Stąd pomysł rekolekcji, do udziału w których serdecznie zapraszam wszystkich twórców. Hans Urs von Balthasar ujmuje trafnie: „Kościół nie potrzebuje krytyków, ale artystów, którymi są święci”.

Rekolekcje będę głosić wraz z Grzegorzem Dońcem OP. Wśród zaproszonych gości będą dominikanie: Tomasz Grabowski, Janusz Pyda, Jarosław Kupczak, Tomasz Rojek, Wojciech Gołaski.

<< Zapisy trwają >>

zaproszenie +wydarzenie +tło

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury
miejsce: Jamna
termin: 6 – 12. 06. 2016
koszt: 300 zł – w cenie zakwaterowanie i pełne wyżywienie
zapisy do 31.05.2016 

Możliwy jest przyjazd z dziećmi

Przejdź do strony Grupy VeraIcon